mykitchies.com
Thịt viên Tứ Hỷ om xì dầu – Hồng thiêu sư tử đầu
Thịt viên Tứ Hỷ, còn được gọi là thịt viên “Đầu Sư tử” 獅子頭 là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Huaiyang – là hình ảnh thu nhỏ của ẩm thực Giang Tô (1 trong 4 trường phá…