mykitchies.com
Cánh gà chiên sốt hương nhu kiểu Thái
Hallo cả nhà mình đã thi xong :D vậy là kỳ nghỉ hè mong đợi đã đến, whohoooo (ước mơ nhỏ nhoi của sinh viên). Hôm nay mình lại giới thiệu món mới có tên gọi mỹ miều do mình đặt ra: “Cánh gà c…