mykitchies.com
Khâu nhục chính bản Hakka (Mei cai kou rou -梅菜扣肉)
§§§ Bài viết có sự tham khảo rất nhiều nguồn, nếu có gì sai sót mong các bạn độc giả gửi lời góp ý cho mình, chân thành cảm ơn! Nghe danh món khâu nhục đã lâu, nay mình mới có dịp trải nghiệm. Khâu…