myhunlang.com
Word Formation – Verbs from Nouns and Adjectives
VERB FROM NOUN -oz(ik), -ez(ik), -öz(ik) = verbs in z, -ik verbs név – name > nevez – to name, to call hab – foam > habozik – to hesitate -kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs kertész – gardener…