myhunlang.com
Word Formation – Nouns from Adjectives and Verbs
NOUN FROM ADJECTIVE -ság, -ség = collective noun szép – beautiful > szépség – beauty bátor – courageous > bátorság – courage NOUN FROM VERB -ás, -és; -at, -et = (result of an) action gyanaksz…