myhunlang.com
Word Formation – Nouns from Nouns
NOUN FROM NOUN -s, -os, -es, -ös; -ság, -ség = collective noun nád – reed > nádas – reeds erdő – forest > erdőség – forests, woodland -s, -os, -es, -ös = profession lakat – padlock > lakat…