myhunlang.com
Definite Conjugation in Past Tense
The definite conjugation for past tense looks like this: Group 1: -(ot)tam, -(et)tem, -(öt)tem -(ot)tad, -(et)ted, -(öt)ted -(ot)ta, -(et)te, -(öt)te -(ot)tuk, -(et)tük, -(öt)tük -(ot)tátok, -(et)t…