myfadhliyah.com
Perjalanan : Assalam ‘alaikum Tanah Haram (2)_ Ka’bah is calling
Labbaikallaahumma labbaik, labbaika laa syariika laka… Makkah Royal Clock Tower, kami lebih familiar dengan Zam-zam Tower tampak dari kejauhan, semakin lama semakin jelas kemegahannya, semaki…