myfadhliyah.com
Belajar EMKL : Bentuk 1 D (terbaru)
Sebelumnya saya pernah membagikan form Bentuk 1 D (old version). Di mana 1 D merupakan permintaan/permohonan pihak EMKL kepada Pelayan Jasa / Petugas Terminal Petikemas (Pelindo). Model Bentuk 1 D …