myfadhliyah.com
empat raka’at telah tertunaikan, bersama senja yang mulai melukis mendung. Mungkinkah hujan akan turun, atau tidak. Aku memang sedang menunggu hujan, namun biarlah sekumpulan awan yang menjaw…