myfadhliyah.com
caterpillar in my iris
Pagi-pagi keluar rumah nengok peliharaan-(baca : tanaman)-ku. Kutengok dari samping kanan- maunya sih sampai bunga yang letaknya di ujung sudut paling kiri, dari samia culcas, the wave of love, Si …