myeflpedagogy.com
Secret Santa This Friday the 21st of December
เนื่องจากวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนมีการกิจกรรมวันคริสมาสขึ้นและมีการแลกของขวัญกับเพื่อนภายในห้องเรียนและรับประทานอาหารร่วมกันหากนักเรียนมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้เตร…