my.science.ua
Розкладай та володарюй. Математичні ряди та мистецтво нехтування
Трансценде́нтні чи́сла Думаю, не буде перебільшенням сказати, що розвиток математики в давні часи був тісно пов’язаний з визначенням периметрів і площ різних ділянок землі1. Стародавні математики в…