mvnandhini.wordpress.com
என்னைப் பற்றி
மு.வி.நந்தினி (முனிராஜ் விஜயம் நந்தினி) பிறந்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டையில். பூர்விகம் தருமபுரி மாவட்டம் ஆதனூர். மகன் கோசிகனுடன் சென்னையில் வசிக்கிறேன். ஊடக பணியில் 12 ஆண்டுகளாக இருக…