mvnandhini.wordpress.com
ரூ. 7 கோடியில் தெலுங்கானா முதல்வர் வளர்த்த யாகம்!
அவரவர் மதநம்பிக்கைகளை பின்பற்ற முழுசுதந்திரத்தையும் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தனிப்பட்ட நபர், அரசின் பிரதிநிதியாக வரும்போது அவர் மதசார்பற்றவராக, மதத்தை மு…