muziktekalmaz.org
başlarken
MÜZİK MÜZİKTE KALMAZ! Ece Ayhan şiir için söylemişti aynını. Doğrudur! Müzik, hem teklifsizce temas etmesi, hem de aleni olanı görünmez kılmasıyla, muktedirin de muhalifin de en etkili araçl…