muziktekalmaz.org
Sesime Ses Ver!
Atölye katılımcılarından müzisyen Minir Gür’ün Sesime Ses Ver: İstanbul’un Müzisyenleri üzerine notları www.diken.com.tr’de, 22 Ekim 2017’de yayınlandı. MÜNİR GÜR munir.s…