muziktekalmaz.org
Müzik “Evrensel Bir Dil” mi?
Andante’de yayınlandı, Mayıs 2016. Müziğin “evrensel bir dil” olduğu söylene gelir de, herhalde kimse bunu söylerken Gugak’ı[1] kastetmez. Avrupa’nın en erken tanıdığı “egzotik” örneklerden G…