muziktekalmaz.org
“Konser Ritüelinin” Tarihselliği
Andante’de yayınlandı, Nisan 2016. Geçen aylarda, müzik tarihin yazımının ve konser repertuvarlarının şekillenmesinin hangi tarihsel koşullar içinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, çoksesli …