muziktekalmaz.org
Çoksesli Batı Müziğinin Kanonları
Andante’de yayınlandı, Mart 2016. Geçtiğimiz ayki yazımda, toplumsal cinsiyet bağlamından örnekler çerçevesinde müzik tarihi yazımına ve yeni bir müzik tarihi yazımının olanaklarına değinmişt…