muziktekalmaz.org
Uygulamalı Müzikbilim İnisiyatifi (UMBI) Kuruldu!
Andante’de yayınlandı, Mayıs 2015. Geçtiğimiz yılın Kasım ve Aralık aylarında bu sayfalarda bir ihtimal tartışmaya açılmıştı; etnomüzikoloji alandında çalışan araştırmacıları bir araya getire…