muziktekalmaz.org
Müzik Toplumbilimciye Ne Söyler? Ali Ergur’la Söyleşi
Müzikli Aklın Defteri Agos Kitap’ta yayınlandı, Mayıs 2009 Müzik üzerine düşünmek kuşkusuz Türkiye’de yeni bir çaba değil. Ancak müziği salt estetik boyutuyla ele alan ve onu toplumsal süreçl…