mustmaja.ee
Peks pole lahendus - m u s t m a j a
Tööohutuskasvatusse on Eestis siiamaani suhtutud instrumentaalselt, püüdes töötajaid tehniliste ja korralduslike vahendite kasutamisega edutult suruda ohutuse raamidesse. Palts annab sellele omalt poolt hoogu juurde, kuigi veel 2013 avaldas ta arvamust, et igasugune ennetus- ja teavitustöö on märksa efektiivsem kui tagajärgede … Jätka lugemist