mustaqimzone.wordpress.com
Revolusi Rusia
1. LATAR BELAKANG DAN PERISTIWA Revolusi Rusia 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusi…