mustaqimzone.wordpress.com
KERAJAAN-KERAJAAN INDONESIA YANG BERCORAK ISLAM
Setelah mempelajari modul ini Anda dapat: menjelaskan peranan kerajaan Samudra Pasai di bidang perdagangan; menjelaskan peranan kerajaan Demak di bidang agama; menguraikan perkembangan kerajaan Ban…