muslimminang.wordpress.com
Bermazhab Syafi’i, Beraqidah Asy’ari. Kenapa tidak Mengambil Aqidah dari Syafi’i?
Muslim Minang — Suatu ketika penulis membaca sebuah kitab fikih syafi’i bertajuk Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi’in syarh Qurratil ‘Ain bi Muhimmatid Din lil Malibari. Ketika membaca muqad…