muslimminang.wordpress.com
Penjelasan Rabithah Ulama Al Muslimin Tentang Situasi Di Yaman
segala puji hanya bagi Allah yang Maha Menghukumi segala sesuatunya, Maha Berkehendak atas segala yang Dia kehendaki, tiada cela atas segala ketetapanNya, Dialah Al Waliyyu Al Hamiid, Yang Maha Ber…