muslimminang.wordpress.com
UNTUK PARA WALI (1)
Dalam bangunan rumah tangga, wali mempunyai peranan strategis dan kedudukan yang penting, di tangannyalah tali simpul akad pernikahan yang menjadi gerbang bagi bangunan rumah tangga diikat. Benar, …