music.mybuddyben.com
I've Got the Victory - Tommy Bates - Lyrics Only - MyBuddyBen
Artist: Tommy BatesAlbum: Victory in PraiseYear: 2006 Verse 1:Singing, killing, devil chasing, Glory Halleluia shouting, I’ve got victory (3x)I’ve got