museumsordningen.wordpress.com
Ukens kulturminne
Forbygning mot flom i Bøvra, Bøverdalen Bøvra er en breelv og starter ved Bøverbreen, en sidearm til Smørstabreen, vest i Jotunheimen. Elva har utløp i Otta ved Lom sentrum. I Medalen, 13 km sørves…