musawilliam.wordpress.com
(581) ગ઼ાલિબનું સર્જન, સંકલન, અર્થઘટન  અને રસદર્શન -૧૧ (આંશિક ભાગ – ૩) વો ફ઼િરાક઼ ઔર વો વિસાલ કહાઁ… (ગ઼ઝલ) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર અને રસદર્શનકાર)
(ગતાંક આંશિક ભાગ – ૨ ના અનુસંધાને ચાલુ) વો ફ઼િરાક઼ ઔર વો વિસાલ કહાઁ (શેર ૬ થી ૮) હમ સે છૂટા ક઼િમાર-ખ઼ાના-એ-ઇશ્ક઼ વાઁ જો જાવેં ગિરહ મેં માલ કહાઁ (૬) (ક઼િમાર-ખ઼ાના-એ-ઇશ્ક઼= પ્રેમનું જુગારધામ) અર્થઘટન…