musawilliam.wordpress.com
(556) ભેટ માંહે તલવાર બદલે (હઝલ-૧) – ૧૫
માત્રામેળ છંદ – હરિગીત (દરેક ચરણમાં ૨૮ માત્રા, યતિ ૧૪ અને ૧૬ માત્રાએ) ભેટ માંહે તલવાર બદલે ભેટવાનું રાખ તું અહંભાવ ને ફાંદ ત્યાગી ભેટવાનું રાખ તું અવરોધતી તવ ફાંદ ભૂંડી ચસોચસ તુજ ભેટણું એ પેરે તુ…