muradsubay.com
Yemen’s first revolutionary street artist Murad Subay.\ Turkish TV “Maydan
Yəmənin ilk inqilabçı küçə sənətçisi Murad Subay. Murad inqilabdan sonra divarlara müharibənin izlərini həkk edir Rəssam həlak olan insanların üzlərini, onların həyat hekayəsini divarlara köçürür. …