munromunromunro.com
“in blue”
As die skemer kom En hy vang my by jou En hy stuur jou terug na jou huis toe Wie sou verstaan hoe ek sou voel Wie sou verstaan Oral om, om my heen Is dit blou Want ek wil by jou wees Ek wil by jou …