munciminromania.ro
Anunț - Selecție specialiști pentru implementare proiect POCA
În cadrul proiectului „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice – EXCELENȚĂ” este prevăzută elaborarea a 2 propuneri de politică publică, cu următoarele tematici: •...