multumesc.mobi
Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca – 28 Noiembrie
Tropar glas al 8-lea Întru tine, Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând Crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup căci este trecător, ci să poarte gr…