multumesc.mobi
Rugăciune
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule Cel în Treime, miluiește cu mila Ta cea fără de sfârșit pe bolnavi, pe văduve, pe orfani, pe săraci, pe cei întemnițați, …