multumesc.mobi
Acatistul Sfintei Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei – 14 Ianuarie
Troparul Sfintei Nina, glasul al 8-lea: Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător;…