multumesc.mobi
Rugăciunea deznădăjduitului către Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
Mângâietoarea mea cea prea bună şi nădejdea mea fără de sfârşit, ascunde netrebnicul şi mult prea păcătosul suflet al meu sub Sfânt Acoperământul tău, acolo unde vrăşmaşul nu-l poate ajunge. Răutăţ…