multumesc.mobi
Deschide-mi
Privire rechemată întoarsă spre ceasornic Aducere în lume a lumii nevăzute Nisip în fir de iarbă, veniri de timp statornic Înalță calea firii pustiu, adâncuri mute Străluce luna moartă, rena…