multumesc.mobi
Fii cu minte!
”Fericit este omul care ascultă de Mine și veghează în fiecare zi la porțile Mele și cel ce străjuiește lângă pragul casei Mele! / Cel ce Mă află, a aflat viața și dobândește har de la Domnul; / I…