multiplicat.cat
Una pesca de lluç sostenible via setèl·lit - MultipliCat
Es presenta una nova eina de monitoratge que permet detectar les zones de reproducció del lluç al Mediterrani via satèl·lit.