muizenest.nl
MORY KANTÉ
Mory Kanté (Kissidougou, 29 maart 1950) is een zanger en griot afkomstig uit Guinee. Hij was een van de 38 kinderen van El Hadj Djelifode, die 109 jaar zou zijn geworden. Zijn grootvader van moeder…