muizenest.nl
ALBERT VERWEY – DE DICHTER EN HET DERDE RIJK
Het lot van Europa ging Albert Verwey zeer aan het hart. Dat bleek aan tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij, overigens vergeefs, probeerde zijn zijn Duitse dichtersvrienden uit de kring rondom …