muizenest.nl
HET VERHAAL VAN DOMINEE HAMBROEK 3
In essentie zijn er twee versies mogelijk om het verhaal van dominee Hambroek te kadreren. Het eerste is als onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis, waarin de koloniale periode als een vanzelf…