muizenest.nl
JAN WILLEM PIENEMAN
Begin negentiende eeuw werd in Nederland een ferm begin gemaakt met de vormgeving van de nationale geschiedenis. Ewald Vanvught schrijft daarvoor in zijn boek Roofstaat (een boek dat trouwens verpl…