muizenest.nl
JAN FREDERIK HELMERS
Jan Frederik Helmers (7 maart 1767 – 26 februari 1813) was een Nederlandse dichter en rijk zakenman. P.J. Blok en P.C. Molhuysen schreven in hun Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek )1930, de…