muhsinnorpaizin.com
Adakah Maskahwin Wanita Diwajibkan Zakat?
Zakat hanya wajib jika telah sempurnanya syarat al-milk at-tam (pemilikan sempurna). Perbincangan tentang zakat maskahwin banyak berkisar dalam isu pemilikan penuh. Justeru adakah maskahwin wanita …