muhendisgundemi.com
Uzay Araştırmaları İçin Yeni Gezegen İceleme Yöntemi!
Her gezegen, tıpkı Dünya'mızın Güneş etrafında döndüğü gibi kendi sistemindeki bir yıldızın etrafında döner. Bu nedenle uzay araştırmaları yaparken bir gezegeni doğrudan görüntülemek ve incelemek çoğunlukla imkansızdır. Gezegenin etrafında döndüğü yıldızın enerjisi ve ışığı gezegeni "gölgede" bırakır.
Ömer Kaya, omerkaya.ytu@gmail.com