muhendisgundemi.com
Aynı tür hücreler kanser karşısında farklı davranabilir mi?
Aynı türe ait hücreler de biz insanlar gibi kişisel özelliklere sahip olabilir. Yapılan araştırma, hangi hücrenin kanser karşısında daha aktif olduğunu anlamamıza yyarayabilir.
Ömer Kaya, omerkaya.ytu@gmail.com